120

 

 
121

 

 
122

 

 
123

 

 
124
124
124
124
-->

معرفی طرح های ویژه

1-  ثبت نام طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری ویژه سکونتگاه های غیر رسمی(حاشیه های شهر) اصفهان زنان سرپرست خانواده با سن کمتر از 55 سال دارای شرایط زیر می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:
همسر فوت شده - مطلقه - هرگز ازدواج نکرده - همسر (معتاد - زندانی - ازکار افتاده - مفقودالاثر - ساکن حاشیه شهر اصفهان)

جهت ورود کلیک فرمایید

----------------------------------