120

 

 
121

 

 
122

 

 
123

 

 
124
124
124
124
-->

گزارشات

 

1.  اسامی مراکز مشاوره کارافرینی استانها

 

2.  اسامی موسسات آموز کارآفرینی

 

3.  اقدامات گروه برنامه ریزی و هدایت نیروی کار

 

4.  اقدامات گروه کاریابی داخلی-1

 

5.  اقدامات گروه نظارت بر کاریابی های خارجی

 

6.  اهم اقدامات دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها

 

7.  آیین نامه اجرایی پرداخت یارانه سود و کارمزد بانکی

 

8.  بسته سیاستی-اجرایی توسعه اشتغال پایدار

 

9.  ترجمه گزارش مهارتهای شناختی و توسعه نیروی کار

 

10.  تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی و کار در خانه

 

11.  توسعه اشتغال روستایی

 

12.  جدول اسامی روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی کشور

 

13.  چالش های ملی وبین المللی فراروی بهبود فضای کسب و کار درایران

 

14.  سمینار آموزشی جایگاه منتورینگ در مشاوره کارآفرینی

 

15.  شناسایی مشوقهای اشتغال بخش خصوصی در کشورهای منتخب

 

16.  ضرورت و اهمیت توسعه روستایی

 

17.  طرح توانمندسازی بنگاههای اقتصادی

 

18.  طرح توسعه کسب و کار

 

19.  طرح کارانه اشتغال جوانان(کاج)

 

20.  طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

 

21.  فعالیتهای دفتر توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار

 

22.  فعالیتهای دفتر توسعه کارآفرینی

 

23.  کتابچه معرفی کارآفرینان برتر ملی سال1397

 

24.  گزارش "تعاریف و مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور"

 

25.  گزارش 2013بانک جهانی در خصوص سهولت انجام کسب و کار در ایران

 

26.  گزارش 2014بانک جهانی در خصوص انجام کار

 

27.  گزارش اولین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت

 

28.  گزارش اولین کنفرانس ملی کارآفرینی درحوزه معولیت به همت بنیادنیکوکاری

 

29.  گزارش بازدید معاون توسعه کارآفرینی واشتغال

 

30.  گزارش بازرسی ازواحداشتغال وکارآفرینی استان خراسان شمالی

 

31.  گزارش بررسی وضعیت بیکاری در مناطق شهری و روستایی

 

32.  گزارش بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی زنان خودپرست

 

33.  گزارش پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران

 

34.  گزارش تامین مالی خرد در استانهای کردستان و کرمانشاه

 

35.  گزارش تحلیل بازار کار از منظر جنسیت

 

36.  گزارش تحولات کمی و کیفی اشتغال زنان طی دوره پنجساله

 

37.  گزارش دوره آموزشی اشتغال در کشورهای عضو APO

 

38.  گزارش دوره آموزشی مشاغل سبز

 

39.  گزارش راه اندازی آموزش مهندسی محصولات سامسونگ

 

40.  گزارش سفر به استان خراسان جنوبی

 

41.  گزارش سمینار آموزشی مشاغل سبز

 

42.  گزارش سمینار تخصصی آموزش مشاغل سبز

 

43.  گزارش طرح کارانه اشتغال جوانان(گاج)

 

44.  گزارش طرح کسب و کار و اشتغال پایدار-استان سیستان و بلوچستان

 

45.  گزارش طرح کسب و کار و اشتغال پایدار-استان مازندران

 

46.  گزارش عملکرد کانون کارآفرینان استان خراسان جنوبی

 

47.  گزارش عملکردکانون کارآفرینان استان گلستان

 

48.  گزارش عملکردکانون کارآفرینان استان هرمزگان

 

49.  گزارش کمیته اشتغال روستایی نود وهفتمین اجلاس بین المللی کار

 

50.  گزارش ماموریت به استان خراسان رضوی

 

51.  گزارش ماموریت به استانهای کرمانشاه و کردستان

 

52.  گزارش مطالعه رابطه تولیدو اشتغال وبرآورد نرخ بهینه اشتغال دربخشهای اقتصادی

 

53.  گزارش نخستین سمینار علم-کارآفرینی و اشتغال

 

54.  گزارش نخستین نشست علمی خیرین

 

55.  گزارش نشست مدیران کاریابی های بین المللی سراسر کشور

 

56.  گزارش نمایشگاه عرضه محصولات کسب و کارهای خرد و خانگی

 

57.  گزارش نمایشگاه کار

 

58.  گزارش واکاوی ایجاد628هزار اشتغال جدید در کشور

 

59.  گزارش وضعیت شاخصهای اقتصادی پیشروو بازارکاردرسال95

 

60.  گزارش همایش بین المللی فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری

 

61.  گزارش همایش تجلیل ازرهبران کارآفرینی اجتماعی،اقتصادی

 

62.  گزارش"توانمندیهای تشکلهای کارآفرینی در بهبود فضای کسب و کار"،

 

63.  گزارش2015بانک جهانی درخصوص فضای کسب و کار در ایران

 

64.  گزارشی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بازار کار در کشور قطر

 

65.  لیست تشکلهای غیردولتی(NGO)در زمینه کارآفرینی

 

66.  مشاغل سبز

 

67.  نتایج 12دوره گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران

 

68.  نگاهی به وضعیت اشتغال و بازار کار در ژاپن

 

69.  نگاهی به وضعیت اشتغال و کار درکشور آلمان

 

70.  واکاوی ایجاد 628 هزار اشتغال جدید در کشور

 

71.  وضعیت استارت آپ ها در ایران