120

 

 
121

 

 
122

 

 
123

 

 
124
124
124
124
-->

نشریات

 

1.  10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

 

2.  ارتقای ایمنی و بهداشت کار در اقتصاد سبز

 

3.  ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری

 

4.  ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری2

 

5.  ارزیابی موانع انجام دادن کسب و کاردر زنجان

 

6.  اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه کشور

 

7.  اشتغال عمومی، راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی

 

8.  اندازه گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چند بعدی

 

9.  انواع پارادایم های راهبری شرکتی

 

10.  آشنایی با تعهدات بلندمدت تأمین اجتماعی

 

11.  آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 

12.  بانک رفاه کارگران

 

13.  بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن دربرنامه های توسعه بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن دربرنامه های توسعه

 

14.  بررسی تأثیر عوامل مدیریتی در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان با استفاده از روش FTA خاکستری

 

15.  بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2014

 

16.  بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال 2014 و مقایسه وضعیت ایران با کشور های منطقه

 

17.  بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ؛ تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (فصل بیمه های اجتماعی و حمایتی)

 

18.  برنامه حمایت اجتماعی در ترکیه

 

19.  برنامه مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی

 

20.  برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه

 

21.  برنامه یارانه خوراک در آمریکا(SNAP)

 

22.  پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد جمعیت

 

23.  پیشگیری و مبارزه با فساد

 

24.  تحلیل چگونگی تدوین شاخص های اختصاصی و تعیین ضرایب اهمیت

 

25.  ترجمه گزارش جهانی کارآفرینی 2018

 

26.  توصیه‌نامه شماره ۲۰۲؛ نظام حمایت‌های اجتماعی

 

27.  چگونه وام مشاغل خانگی بگیریم؟+لیست مشاغل

 

28.  چیستی توانمندسازی حقوقی با رویکرد سیاستی

 

29.  حداقل حمایت اجتماعی از کودکان

 

30.  دستور العمل اجرای تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی

 

31.  دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات

 

32.  رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار کشور

 

33.  سپهر مالی به منظور حمایت های اجتماعی و اهداف توسعه پایدار

 

34.  سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

 

35.  سیاست های رفاهی خانواده در فنلاند

 

36.  شاخص امنیت غذایی جهانی سال 2014 (GFSI)

 

37.  شاخص رشد و تکامل کودک 2012 : پیشرفتها، چالشها و نابرابری

 

38.  شاخص رشد و تکامل کودک 2012:پیشرفت ها،چالش ها و نابرابری ها

 

39.  شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان

 

40.  طراحی پرسش نامه برای شناسایی خانواده های فقر1

 

41.  طراحی پرسش نامه برای شناسایی خانوارهای فقیر2

 

42.  کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی»

 

43.  کتاب «ضرورت تدوین سند سیاست های سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی»

 

44.  کتاب «مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی درس هایی از تجربه های کشورهای OECD»

 

45.  کیفیت نهادها و ترکیب مخارج دولت: یک الگوی نظری

 

46.  گذری بر قانون سرمایه گذاری خارجی

 

47.  گزارش تحقیق تحت عنوان « بررسی اثربخشی تسهیلات مشاغل خانگی فرش دستباف ارایه شده به بافندگان خانگی فرش دستباف »

 

48.  گزارش جهانی نشاط در سال 2013

 

49.  گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015

 

50.  گزارش شاخص کیفیت زندگی در جهان در سال 2016

 

51.  گزارش ماموریت معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی به استان قزوین

 

52.  گزیده های آماری سازمان تأمین اجتماعی در نه ماهه سال 1396

 

53.  مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا

 

54.  مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به آزمایشات رایگان

 

55.  مطالعه تطبیقی توانمندسازی معلولین در ایران و سایر کشورهای جهان

 

56.  مطالعه ساز و کار صندوق های بازنشستگی اختیاری

 

57.  مقاله : کمک های اولیه روانشناختی برای کودکان طلاق

 

58.  نشریه شماره 2- (سرمایه ونیروی کارموردنیازبرای یک واحدتولید و سرمایه سرانه برای ایجادیک فرصت شغلی)

 

59.  نشریه شماره 5-( شرحی برچالشهاوراهکارهای بهبودفضای کسب وکاردرایران)

 

60.  نشریه شماره 6- (اشتغال و رشد فراگیر: چشم انداز توسعه ای)

 

61.  نشریه شماره1- (شاخصهای کلیدی بازار کار در ایران)

 

62.  نشریه شماره3- (اقتصاد سیاسی واردات در دوره پسا تحریم)

 

63.  نشریه شماره4- (نگاهی به کاریابیهای اینترنتی و سایتهای کاریابی در داخل و خارج از کشور)

 

64.  نشریه شماره7-(سیاست کلان اقتصادی،رشد و اشتغال)

 

65.  نظام بازنشستگی در کشور دانمارک

 

66.  نقش سازمان اشتغال در خارج از کشور فیلیپین (مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خارج از کشور)